O Slo-IGF

Slovenski forum o upravljanju interneta (Slo-IGF) je namenjen omogočanju in spodbujanju vključujoče, enakopravne in odprte razprave o javnih politikah, povezanih z internetom.

Forum ni članska organizacija, ampak odprt prostor, namenjen odpiranju razprav in identificiranju tem, skupnih širšemu krogu deležnikov. K sodelovanju želimo pritegniti čim širši krog deležnikov iz različnih sektorjev, zlasti iz javnega, nevladnega, akademskega in zasebnega.

S sodelovanjem v forumu boste aktivno prispevali k strpnemu in odprtemu dialogu o vprašanjih, povezanih z internetom.