Zakaj je pomembna PRAVA internetna nevtralnost?

Vprašanja

Kaj je internetna nevtralnost? Zakaj je pomembna? Kdo so deležniki in kakšni so njihovi interesi? Kaj prinaša nova evropska uredba? Ali uredba dovolj natančno regulira internetno nevtralnost ali so še mogoče različne interpretacije? Kakšna je vloga evropskih regulatorjev elektronskih komunikacij pri zagotavljanju internetne nevtralnosti — na ravni EU in na nacionalni ravni?

Ključne besede

Internetna nevtralnosti, poslovne prakse, specialne storitve, upravljanje prometa, ≫zero-rating≪, regulatorji elektronskih komunikacij

Opis sekcije

Konec lanskega leta je bila sprejeta uredba, ki določa ukrepe v zvezi z dostopom do odprtega interneta na ravni Evropske unije. Cilj uredbe je zaščititi končne uporabnike ter obenem zagotavljati neprekinjeno delovanje internetnega ekosistema kot gonila inovacij. Z uredbo se spoštujejo temeljne pravice in upoštevajo načela, priznana predvsem v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti varstvo osebnih podatkov, svoboda izražanja in obveščanja, svoboda gospodarske pobude, nediskriminacija in varstvo potrošnikov.

Pogledi deležnikov na uredbo so različni. Na eni strani operaterje elektronskih komunikacij in velike ponudnike vsebin, ki so z uredbo zadovoljni, in na drugi strani paleto manjših podjetij in ponudnikov vsebin in državljane, ki izražajo skrb, češ da uredba njihovih pravic ne ščiti v zadostni meri in da je internetna nevtralnost ogrožena. Je uredba dovolj določna in nedvoumna in so razlike med deležniki le posledica različnih interpretacij ali pa določbe res omogočajo različne interpretacije? Kakšno vlogo ima pri interpretaciji uredbe Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC)? Kakšna bo vloga nacionalnih organov pri izvajanju uredbe? Bo uredba enako implementirana v vseh državah članicah EU? Kakšna je vloga državljanov in različnih deležnikov pri zaščiti njihovih pravic?

Panelisti bodo vsak iz svojega področja na kratko orisali problematiko internetne nevtralnosti. Njihova razprava bo iztočnica za moderatorjevo vključitev prisotnih, ki bodo ključni del razprave o problematiki. Končno poročilo o sekciji bo moralo v prvi vrsti upoštevati razpravo udeležencev.

Format sekcije

Namen sekcije je spodbuditi razpravo in sodelovanje med deležniki. Po predhodni seznanitvi z globalnim modelom upravljanjem interneta, bo sekcija temeljila na panelu, katerega udeleženci bodo podali iztočnice za razpravo. Moderator bo zagotovil, da bo sekcija zelo interaktivna in da bodo udeleženci znatno prispevali k razpravi.

Glavne vloge

Ključni udeleženci:

 • Alja Isaković, CodeCatz
 • Dušan Caf, Inštitut za digitalno družbo
 • Jan Žorž, Internet Society
 • Zdravko Jukić, član Sveta Hrvaške agencije za omrežne dejavnosti (HAKOM) in predstavnik Hrvaške v GAC/ICANN
 • Žiga Turk, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Moderator: Aleš Špetič, CubeSensors

Moderator za oddaljen dostop: /

Poročevalka: Živa Jalovec, Alivea

Sporočila sekcije

 • Internetna nevtralnost je pomembna za razvoj konkurenčnega trga in inovacije ter za uveljavljanje temeljnih človekovih pravic kot je svoboda izražanja.
 • Zaradi internetne nevtralnosti se je omrežje hitro širilo ter omogočilo razvoj novih storitev in nenazadnje tudi okolje za oblikovanje sedanjih spletnih velikanov digitalne ekonomije.
 • Razprava o nevtralnosti interneta v slovenski javnosti teče že drugo leto, a še zmeraj ni dovolj zavedanja o njenem pomenu in implikacijah. Potrebno se je pogovarjati in prisluhniti vsem deležnikom, saj so med njimi velika razhajanja in konsenza ni.
 • Operaterji elektronskih komunikacij izrabljajo tehnologijo za ustvarjanje konkurenčnih prednosti na trgu. S tem pa lahko ovirajo razvoj trga, še zlasti v primeru vertikalnih integracij.
 • Zakonodaja mora postaviti jasna pravila glede nevtralnosti interneta. Regulatorji nato nadzirajo, ali se operaterji gibljejo znotraj teh pravil, v okviru katerih imajo podjetniško svobodo.
 • Nova evropska pravila o nevtralnosti interneta, ki jih prinaša uredba, temeljijo na načelih, ki jih bo BEREC podrobneje opredelil v smernicah. Implementacija med državami članicami bo lahko različna. Pomembno vlogo bo imela sodna praksa.
 • Slovenija je orala ledino na področju internetne nevtralnosti v Evropski uniji, a svoje prednosti ni izkoristila. Težava je bila zlasti z izvajanjem zakonodaje in nadzorom spornih praks.

Viri

Ekipa, ki je pripravila sekcijo

 • Aleš Špetič, CubeSensors
 • Žiga Turk, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
 • Jan Žorž, Internet Society
 • Zdravko Jukić, član Sveta Hrvaške agencije za omrežne dejavnosti (HAKOM) in predstavnik Hrvaške v GAC/ICANN
 • Alja Isaković, CodeCatz
 • Živa Jalovec, Alivea
 • Kontaktna oseba organizacijskega odbora SLO IGF: Dušan Caf