Program 2017

17. oktober 2017

08:00 – 09:00 Registracija in zajtrk
09:00 – 09:30 Pozdravni nagovor
Dr. Milan Brglez, predsednik Državnega zbora in častni pokrovitelj
Posnetek
Uvodno predavanje – prihodnost interneta
Frédéric Donck, Internet Society
Posnetek
 09:30 – 11:00 Prva sekcija
Odprte tehnologije in odprta družba

Razpravljavci:

 • dr. Mojca Ciglarič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
 • Andrej Kositer, direktor, Agenda, d.o.o.
 • Katja Ošljak Koren, slovenska ambasadorka Evropskega tedna programiranja
 • Tomas Tišler, namestnik generalnega direktorja, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za informacijsko družbo

Moderator: Matjaž Ropret, Tehnozvezdje

Poročevalec: Peter Sterle, Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport

Posnetek

11:00 – 11:30 Odmor za kavo
11:30 – 13:00 Druga sekcija
Med ekstremizmom in pravicami ter svoboščinami na internetu

Razpravljavci:

 • dr. Neža Kogovšek Šalamon, direktorica, Mirovni inštitut
 • Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic
 • Andrej Motl, koordinator prijavne točke Spletno oko, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
 • Boštjan Vernik Šetinc, predsednik, Društvo za osveščanje in varstvo – center antidiskriminacije – OVCA

Moderator: dr. Dušan Caf, Inštitut Digitas

Poročevalec: dr. Benjamin Lesjak, Univerza na Primorskem, Fakulteta za management, in IPRID

Posnetek

13:00 – 14:00 Kosilo za vse udeležence
14:00 – 15:30 Tretja sekcija
Sobivanje zasebnosti in varnosti v prihodnjem internetu

Razpravljavci:

 • Andrea Beccalli, direktor za odnose z deležniki v Evropi, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)
 • Domen Česnik, direktor, Zabec.net
 • Valida Hromadžić, koordinatorica programov za internetne  pravice in pravice žensk, One World Platform, BiH
 • George Hari Popescu, Združenje za tehnologijo in internet, Romunija

Moderator: dr. Benjamin Lesjak, Univerza na Primorskem, Fakulteta za management, in IPRID

Poročevalec: Marko Puschner, Točka osveščanja o varni rabi interneta Safe.si, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

Posnetek (vključuje tudi posnetek zaključka)

15:30 – 16:00 Zaključek 
Predstavitev sklepnih ugotovitev po sekcijah

Poročevalci:

 • Peter Sterle, prva sekcija
 • dr. Benjamin Lesjak, druga sekcija
 • Marko Puschner, tretja sekcija

Od SloIGF do SEEDIG 2018: mejniki

Poročevalci:

 • dr. Dušan Caf, SloIGF
 • Sorina Teleanu, SEEDIG
 • Andrea Beccalli, ICANN
16:00 – 17:00 Pogostitev in druženje

Prijava na forum