Odprte tehnologije in odprta družba

Povzetek

Na tehnološki ravni začetke interneta povezujemo z obdobjem začetka zamenjave analognih z digitalnimi tehnologijami. Prav tako so raziskovalci eksperimentirali s preseganjem omejitev, ki so jih komuniciranju določala takratna analogna telefonska omrežja. Tehnološka revolucija digitalizacije omrežij časovno in prostorsko sovpada z obdobjem kontrakulture ter družbene in politične emancipacije šestdesetih let. Odprta tehnološka platforma interneta se je tehnološko dokončno oblikovala v sodelovanju podjetij, akademskih ustanov in posameznikov na začetku osemdesetih. To desetletje je prineslo deregulacijo gospodarstva in zmanjšanje vpliva države, kar je omogočilo delovanje ponudnikov interneta bolj ali manj neodvisno ali celo mimo prevladujočih telekomunikacijskih monopolov. Odprta tehnološka narava interneta in njegova ne regulirana uporaba, je omogočila nastanek številnih novih poslovnih in družbenih praks. Začetni optimizem zaradi, kot se je zdelo, neskončnih možnosti in priložnosti interneta, je zamenjala skepsa in celo pesimizem o prihodnosti, ki jo prinaša odprti internet. Inovativni poslovni modeli so postali monopoli, ki načrtno omejujejo poslovanje konkurence in zamejujejo možnosti uporabe interneta večini uporabnikov. Internet ne prinaša le možnosti emancipacije, temveč je tudi orodje nadzora ali celo represije. Zato so legitimna vprašanja o potrebnem ravnanju uporabnikov interneta, nevladnih skupnosti in držav, da se omeji negativne vplive in obdrži pozitivne spremembe, ki jih je internet vendarle prinesel.

Format sekcije

Namen sekcije je spodbuditi razpravo in sodelovanje med deležniki. Sekcija bo temeljila na panelu, katerega udeleženci bodo podali iztočnice za razpravo. Moderator bo zagotovil, da bo sekcija zelo interaktivna in da bodo udeleženci foruma znatno prispevali k razpravi.

Glavne vloge

Ključni udeleženci:

  • dr. Mojca Ciglarič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
  • Andrej Kositer, direktor, Agenda, d.o.o.
  • Katja Ošljak Koren, slovenska ambasadorka Evropskega tedna programiranja
  • Tomas Tišler, namestnik generalnega direktorja, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za informacijsko družbo

Moderator:

  • Matjaž Ropret, Tehnozvezdje

Poročevalec:

  • Peter Sterle, Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport