Sobivanje zasebnosti in varnosti v prihodnjem internetu

Povzetek

Uporabniki se sicer zavedamo zasebnosti, a zaradi lagodnosti in poslovnega modela uporabe “brezplačne” informacijske tehnologije v tej smeri ne ukrepamo in ponudnikom “podarjamo” lastne osebne podatke. V odnosu do države pa se na področju zasebnosti in varnosti srečujemo s problemom, ko smo prisiljeni v izbiro med tema dvema konceptoma: kako po eni strani upravičiti zasebnost in po drugi, kako se zaradi zagotavljanja varnosti zagotavljanje zasebnosti prezre ali celo zlorablja. Ob pojavu novih tehnologij, kot so veliko podatkovje, računalništvo v oblaku, mobilni internet, računalniški vid, pametne nosljive tehnologije ali internet stvari, te posegajo globoko v naša življenja in našo zasebnost oziroma intimnost. Omogočajo nove oblike vsakdanjih opravil in vplivajo na družbene odnose kot tudi nove gospodarske priložnosti, a hkrati ogrožajo temeljne človekove pravice. Konec lanskega leta je bila v EU sprejeta uredba (GDPR), katere namen je med drugim zaščititi končne uporabnike ter obenem zagotavljati neprekinjeno delovanje internetnega ekosistema kot gonila inovacij. Pri tem so pogledi deležnikov na uredbo različni. Na eni strani so prisotni operaterji elektronskih komunikacij in veliki ponudnike vsebin, ki so z uredbo zadovoljni. Na drugi strani obstaja paleta manjših podjetij in ponudnikov vsebin ter državljani, ki izražajo skrb, češ da uredba njihovih pravic ne ščiti v zadostni meri in da je internetna nevtralnost ogrožena. Tako se odpirajo številna vprašanja glede vloge nacionalnih organov, glede implementacije v posameznih članicah EU, glede vloge državljanov ter različnih deležnikov pri zaščiti njihovih pravic, kot tudi z vidika povezovanja varnosti in zasebnosti.

Format sekcije

Namen sekcije je spodbuditi razpravo in sodelovanje med deležniki. Sekcija bo temeljila na panelu, katerega udeleženci bodo podali iztočnice za razpravo. Moderator bo zagotovil, da bo sekcija zelo interaktivna in da bodo udeleženci foruma znatno prispevali k razpravi.

Glavne vloge

Ključni udeleženci:

  • Andrea Beccalli, direktor za odnose z deležniki v Evropi, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)
  • Domen Česnik, direktor, Zabec.net
  • Valida Hromadžić, koordinatorica programov za internetne  pravice in pravice žensk, One World Platform, BiH
  • George Hari Popescu, Združenje za tehnologijo in internet, Romunija

Moderator:

  • dr. Benjamin Lesjak, Univerza na Primorskem, Fakulteta za management, in IPRID

Poročevalec:

  • Marko Puschner, Točka osveščanja o varni rabi interneta Safe.si, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede