Načela SloIGF

Usmerjevalni odbor SloIGF je na sestanku dne 19. 5. 2017 obravnaval načela delovanja, ki temeljijo na dosedanjih izkušnjah in dobrih praksah.

Usmerjevalni odbor in prostovoljci, ki sodelujejo v SloIGF, sledijo naslednjim načelom:

  • odprtost: SloIGF je odprt, temelji na sodelovanju in je brezplačno dostopen za vse;
  • preglednost: vsi postopki SloIGF so dostopni javnosti;
  • odgovornost: usmerjevalni odbor SloIGF je odgovoren skupnosti;
  • od spodaj navzgor: aktivnosti SloIGF se oblikujejo skozi odprta posvetovanja;
  • sodelovanje med deležniki: SloIGF temelji na odprtem, vključujočem in demokratičnem procesu, s sodelovanjem vseh deležnikov;
  • odločanje: odločitve se oblikujejo na podlagi širokega konsenza, pri katerem se vsa izražena mnenja pretehtajo, se o njih pogovori in skuša razumeti;
  • raznolikost in vključenost: SloIGF si prizadeva za raznoliko in vključujoče sodelovanje. V svoje delo vključuje vse ljudi, ne glede na spol, raso, starost, invalidnost, vero ali prepričanje, spolno usmerjenost in socialni ali ekonomski položaj, deležniški pogled ali lokacijo.

Vsi sodelujoči pri delu SloIGF sledijo tudi mednarodno uveljavljenim načelom delovanja v internetni skupnosti, zlasti načelom Mednarodnega foruma o upravljanju interneta (IGF) in načelom strokovnih teles, kot je Delovna skupina za internetsko inženirstvo (IETF).

Načela SloIGF se periodično dopolnjujejo in spreminjajo glede na prejete pripombe in predloge internetne skupnosti.