Načela Slo-IGF

Usmerjevalni odbor Slo-IGF je na sestanku dne 19. 5. 2017 obravnaval načela delovanja, ki temeljijo na dosedanjih izkušnjah in dobrih praksah.

Usmerjevalni odbor in prostovoljci, ki sodelujejo v Slo-IGF, sledijo naslednjim načelom:

  • odprtost: Slo-IGF je odprt, temelji na sodelovanju in je brezplačno dostopen za vse;
  • preglednost: vsi postopki Slo-IGF so dostopni javnosti;
  • odgovornost: usmerjevalni odbor Slo-IGF je odgovoren skupnosti;
  • od spodaj navzgor: aktivnosti Slo-IGF se oblikujejo skozi odprta posvetovanja;
  • sodelovanje med deležniki: Slo-IGF temelji na odprtem, vključujočem in demokratičnem procesu, s sodelovanjem vseh deležnikov;
  • odločanje: odločitve se oblikujejo na podlagi širokega konsenza, pri katerem se vsa izražena mnenja pretehtajo, se o njih pogovori in skuša razumeti;
  • raznolikost in vključenost: Slo-IGF si prizadeva za raznoliko in vključujoče sodelovanje. V svoje delo vključuje vse ljudi, ne glede na spol, raso, starost, invalidnost, vero ali prepričanje, spolno usmerjenost in socialni ali ekonomski položaj, deležniški pogled ali lokacijo.

Vsi sodelujoči pri delu Slo-IGF sledijo tudi mednarodno uveljavljenim načelom delovanja v internetni skupnosti, zlasti načelom Mednarodnega foruma o upravljanju interneta (IGF) in načelom strokovnih teles, kot je Delovna skupina za internetsko inženirstvo (IETF).

Načela Slo-IGF se periodično dopolnjujejo in spreminjajo glede na prejete pripombe in predloge internetne skupnosti.