Program 2016

1. slovenski forum o upravljanju interneta

16. maj 2016

09:00 – 09:30 Registracija in kava
09:30 – 09:45

Kratek uvod

Pozdravni nagovor, Barbara Povše Golob, ARNES, Register.si

Video pozdravni nagovor, Frederic Donck, Internet Society, Evropska regionalna pisarna

09:45 – 11:30

Kdo upravlja internet in primeri dobrih praks v regiji

Panelisti:

 • Aida Mahmutović, Center za upravljanje interneta in Multistakeholder Advisory Group (MAG), Internet Governance Forum, Bosna in Hercegovina
 • Andrea Beccalli, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)
 • Davor Šoštarič, Institut informacijskih znanosti (IZUM), Slovenija
 • Désirée Miloshevic, Internet Society
 • Dušan Stojičević, Dialog o upravljanju interneta v JV Evropi (SEEDIG), Srbija

Moderatorka: Sorina Teleanu, DiploFoundation, Romunija

Poročevalka: Barbara Povše Golob, ARNES, Register.si, Slovenija

11:30 – 12:00 Odmor za kavo
12:00 – 13:30

Zakaj je pomembna PRAVA internetna nevtralnost?

Panelisti:

 • Alja Isaković, CodeCatz
 • Dušan Caf, Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije in Inštitut za digitalno družbo
 • Jan Žorž, Internet Society
 • Zdravko Jukić, član Sveta Hrvaške agencije za omrežne dejavnosti (HAKOM) in predstavnik Hrvaške v GAC/ICANN
 • Žiga Turk, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Moderator: Aleš Špetič, CubeSensors

Poročevalka: Živa Jalovec, Alivea

13:30 – 14:30 Kosilo za vse udeležence
 14:30 – 16:00

Digitalna ločnica

Panelisti:

 • Andrej Brodnik, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
 • Darja Demšar, Beletrina in Forum za univerzalno dostopnost
 • Katja K. Ošljak, Ambasadorka Evropskega tedna programiranja Europe CodeWeek
 • Tanja Oblak Črnič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

Moderator: Domen Savič, Zavod Državljan D

Poročevalec: Benjamin Lesjak, Univerza na Primorskem, Fakulteta za management, in IPRID

16:00 – 16:15 Zaključek 
19:00 – 23:00 Družabni večer za prijavljene udeležence