Sooblikujte Slo-IGF 2017

Pomagajte nam identificirati aktualna in pomembna področja za upravljanje interneta v Sloveniji ter predlagajte temo za Slo-IGF 2017. Program za drugo srečanje bomo sooblikovali na podlagi javnega poziva in prejetih prispevkov vse slovenske internetne skupnosti. Sestanki, na katerih se bo oblikoval program, bodo najavljeni in odprti za vse zainteresirane deležnike.

Na lanskem srečanju smo prvič izmenjali mnenja in izkušnje o tem, kaj je upravljanje interneta, kako poteka na mednarodni ravni in kako v regiji. Razpravljali smo tudi o internetni nevtralnosti ter vse bolj pereči digitalni ločnici.

Tema, ki jo predlagate, naj bo zanimiva za čim širši krog deležnikov. Lahko jo tudi kratko opišete.

Predlagate lahko tudi osebe, ki bi nam pomagale pri pripravi teme, ali ključne udeležence panela.

Predlagate lahko več tem.